Lokale opleidingsvereisten

Naast de landelijke verplichte Beroepsopleiding Advocaten vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten zijn er ook lokale opleidingsvereisten waaraan de advocaat-stagiaire moet voldoen. De lokale opleidingsactiviteiten en de verplichte deelname aan een pleitoefening moeten bijdragen aan de professionele vorming en de ontwikkeling van de vaardigheden van de advocaat-stagiaire.

Lokale opleidingsvereisten: 14 punten
Op grond van artikel 3.10 van de Verordening op de Advocatuur dient een advocaat-stagiaire 10 lokale opleidingspunten te behalen en een voldoende voor een pleitoefening. Voor het deelnemen aan een pleitoefening of de Oostelijke Pleitwedstrijden worden vier opleidingspunten toegekend. In totaal moeten er door de advocaat-stagiaire dus 14 lokale opleidingspunten worden behaald.

In het arrondissement Overijssel gelden de volgende lokale opleidingsvereisten:

 • 4 opleidingspunten moeten worden behaald door deel te nemen aan de lokale pleitoefening of door deelname aan de Oostelijke Pleitwedstrijden (OPW).
 • 3 opleidingspunten moeten worden behaald door het bijwonen van drie lokale pleitoefeningen en/of de OPW.
 • 1 opleidingspunt moet worden behaald door het bijwonen van de jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel (het aansluitende diner is niet verplicht).
 • 1 opleidingspunt moeten worden behaald door het bijwonen van de jaarvergadering van de Twentsche Jonge Balie (het aansluitende diner is niet verplicht).
 • 2 opleidingspunten moeten worden behaald door het bijwonen van twee door de Twentsche Jonge Balie te organiseren lezingen.
 • 1 opleidingspunt moet worden behaald door het bijwonen van de introductiedag op de rechtbank, waarvoor alle advocaat-stagiaires een uitnodiging ontvangen.
  Let op:
  De verplichting om de introductiedag op de rechtbank bij te wonen geldt vanaf 1 januari 2016. Stagiaires die vóór 1 januari 2016 zijn beëdigd, kunnen volstaan met het bijwonen van 3 lezingen. Facultatief kunnen zij echter wel 1 punt halen door in plaats van 1 lezing de introductiebijeenkomst bij te wonen.

Met het voldoen aan voornoemde verplichtingen behaalt een advocaat-stagiaire in totaal 12 lokale opleidingspunten. De stagiaire kan de resterende 2 opleidingspunten naar eigen wens invullen door:

 • 2 opleidingspunten te halen door het lopen van een politiestage, bestaande uit een informatiebijeenkomst en een meeloopstage voor de duur van minimaal één dagdeel.
  OF
 • 2 opleidingspunten te halen door het lopen van een deurwaardersstage voor de duur van minimaal één dagdeel.
  OF
 • 2 opleidingspunten te halen door het deelnemen aan of aanwezig zijn bij een andere Jonge Balie activiteit die is goedgekeurd door de Orde Overijssel (bijvoorbeeld door het bijwonen van een extra lezing van de Jonge Balie, het bijwonen van een extra pleitoefening enzovoorts).

De advocaat-stagiaire dient zo mogelijk bij zijn/haar aanvraag van het lidmaatschap van de Twentsche Jonge Balie aan te geven of hij/zij een politie- en/of deurwaardersstage wenst te lopen, althans dit tijdens het kennismakingsgesprek met de voorzitter van de Twentsche Jonge Balie mede te delen.

Een overzicht van de lokale opleidingsvereisten kun je ook als pdf downloaden:
Lokale opleidingsvereisten ex artikel 3.10 Voda 2016

Organisatie
De jonge balies (waaronder de Twentsche Jonge Balie) verzorgen de lokale opleiding voor de advocaat-stagiaires. Zo organiseert de Twentsche Jonge Balie vakinhoudelijke lezingen, pleitoefeningen en een deurwaarders- en politiestage. Activiteiten worden tijdig per e-mail aangekondigd en zijn ook te raadplegen in de agenda op de website van de Twentsche Jonge Balie.

Deelname aan de pleitoefening en de deurwaarders- en politiestage
Het deelnemen aan de pleitoefening, de deurwaardersstage en politiestage is alleen mogelijk op uitnodiging van de Twentsche Jonge Balie. Je hoeft hier in principe niets voor te doen. Je ontvangt deze uitnodiging vanzelf, uiterlijk in het tweede jaar van jouw stage.
Ben je aan het begin van het derde jaar van jouw stage nog niet uitgenodigd voor bovengenoemde activiteiten, trek dan aan de bel bij portefeuillehouder opleidingen!

Het behalen van de lokale opleidingspunten: eigen verantwoordelijkheid van de advocaat-stagiaire
Het is als advocaat-stagiaire jouw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je aan de lokale opleidingsvereisten voldoet. De Raad van Toezicht geeft aan het eind van de advocaatstage alleen een stageverklaring af als je kunt aantonen dat je aan alle vereisten hebt voldaan. De Twentsche Jonge Balie geeft daarom verklaringen af waaruit blijkt dat aan bovengenoemde opleidingsonderdelen is deelgenomen. De verklaringen worden afgegeven op basis van presentielijsten die tijdens alle opleidingsactiviteiten van de Twentsche Jonge Balie aanwezig zijn. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je bij die activiteiten aanwezig bent en daar de presentielijst tekent. Je ontvangt vervolgens per e-mail een aanwezigheidsverklaring van de portefeuillehouder opleidingen van de Twentsche Jonge Balie. Indien je wel bij een activiteit aanwezig bent geweest, de presentielijst hebt ondertekend en na verloop van tijd geen aanwezigheidsverklaring hebt ontvangen, trek ook dan aan de bel bij de portefeuillehouder opleidingen.

Let op: het is ook mogelijk om opleidingspunten bij een andere Jonge Balie te halen. Er wordt echter niet door iedere Jonge Balie gewerkt met presentielijsten en aanwezigheidsverklaringen. Zorg er dus voor dat je vooraf overleg hebt gehad met de desbetreffende Jonge Balie, om er zeker van te zijn dat je ook daadwerkelijk punten krijgt voor de activiteit. De portefeuillehouder opleidingen van de Twentsche Jonge Balie geeft alleen aanwezigheidsverklaringen af op basis van een presentielijst van de Jonge Balie.