Commissie- en bestuursfuncties 2016!

Amice, Amica,

Het einde van het verenigingsjaar nadert en er zullen voor volgend jaar weer een aantal plaatsen vrijkomen binnen de commissies! Een mooie kans om met andere collega’s leuke activiteiten te organiseren! Inmiddels is duidelijk, dat in bijna alle commissies één of enkele plaatsen vrij komen. Het bestuur is erg benieuwd of er mensen zijn die in de volgende commissies plaats zouden willen nemen:

  • Pleitcommissie;
  • Borrelcommissie;
  • Lezingencommissie;
  • Kascommissie

Ook in het bestuur van de Twentsche Jonge Balie zullen twee plaatsen vrijkomen. Het bestuur is voor volgend verenigingsjaar op zoek naar een portefeuillehouder opleidingen en een bestuurslid die de externe contacten onderhoud met de SJBN. Voor meer informatie over de bestuursfuncties kun je ook contact opnemen met Leon Nauta (Nauta@damste.nl).

Ik verzoek jullie uiterlijk op vrijdag 15 december a.s. aan te geven, door middel van het invullen van het onderstaande formulier of je in een commissie zou willen plaatsnemen en zo ja welke, dan wel of je de functie van portefeuillehouder opleidingen of bestuurslid SJBN in het bestuur zou willen vervullen. Daarna zullen de commissies worden samengesteld, zal iemand voor de functie van bestuurslid opleidingen en voor de functie van bestuurslid SJBN worden voorgedragen en zullen jullie hierover voor de jaarvergadering uitsluitsel krijgen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en wij wachten jullie enthousiaste reacties met spanning af!

Met vriendelijke groet,

 

Marloes Buld
Secretaris Twentsche Jonge Balie

Velden met een * dienen verplicht ingevuld te worden.

Privacy
Met het invullen en verzenden van dit contactformulier verstrek je persoonsgegevens aan de Twentsche Jonge Balie, welke gegevens door de Twentsche Jonge Balie worden verwerkt. Het verstrekken van bovenstaande persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verwerken en beantwoorden van jouw bericht. Vanzelfsprekend gaan wij uitermate zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hierover lees je alles in onze Privacy Statement, die je terugvindt onderaan deze pagina.