Vooraankondiging jongst beëdigdenlunch

Op donderdag 23 maart a.s. vindt de traditionele jongst beëdigdenlunch plaats met alle nieuwe leden en het bestuur van de Twentsche Jonge Balie. Het doel van de lunch is een nadere kennismaking met elkaar én het bestuur en is daarnaast natuurlijk een extra moment om de beëdiging te vieren! De jongst beëdigden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De lunch zal aanvangen om 12.30 uur en plaatsvinden in het Van Der Valk Hotel in Enschede, gelegen aan de Zuiderval 140. De kosten voor de lunch zullen  door het bestuur worden gedragen. De jongst beëidigden (de lichting van september 2016 en maart 2017) zullen voor deze lunch nog een uitnodiging van het bestuur ontvangen. Voor meer informatie en/of vragen over de jongst beëdigdenlunch kan contact worden opgenomen met de voorzitter van het bestuur (Tom Profijt, profijt@danielshuisman.nl of 053 – 76 00 818).