De verkiezingen: stem ook voor de rechtsstaat!

Tijdens de komende verkiezingen spelen er heel wat thema’s die relevant zijn voor advocaten. Denk aan: toegang tot het recht, rechtspraak, mediation, straffen en asiel.

Een veel genoemd thema is rechtsbijstand. Iedereen moet de gang naar de rechter kunnen maken, ook mensen met een laag inkomen. Om die reden wordt door een aantal partijen bepleit dat er meer geld beschikbaar moet komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Andere partijen willen dat alle barrières om je recht te kunnen halen worden weggenomen!

Dat zijn natuurlijk standpunten die ons als advocaten aan het hart gaan.

Wil jij je voor de verkiezingen nog eens verdiepen in de standpunten van de politieke partijen met betrekking tot het recht?

Bekijk dan het Rapport van de commissie Rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s 2017 op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten https://www.advocatenorde.nl/12310/consumenten/verkiezingsprogramma-s-op-gespannen-voet-met-de-rechtsstaat
of pak  het Advocatenblad erbij! In het tweede nummer van het Advocatenblad van 2017 (p. 29 e.v.) wordt een overzicht van de standpunten van de acht grootste politieke partijen gegeven (GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, D66, CDA, VVD en PVV).

Vergeet natuurlijk ook niet te stemmen op 15 maart 2017!