De informatiebijeenkomst voor de politiestage komt er weer aan!

Amice, amica,

Op dinsdag 25 april 2017 van 19:00 uur tot circa 20:30 uur vindt de informatiebijeenkomst voor de politiestage plaats op het arrestantencomplex in Borne. De politiestage heeft ten doel om je kennis te laten maken met de dagelijkse gang van zaken bij de politie en bestaat uit twee delen, te weten een informatiebijeenkomst en een meeloopstage. Aan deze informatiebijeenkomst kun je alleen deelnemen op uitnodiging.
.
De informatiebijeenkomst is bedoeld voor de advocaatstagiaires van de lichting van februari 2015, augustus 2015 en februari 2016. Alle stagiaires die kenbaar hebben gemaakt dat zij de politiestage willen lopen, hebben inmiddels per e-mail een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen.
.
De mogelijkheden om de informatiebijeenkomst bij te wonen zijn beperkt, nu deze bijeenkomst slechts één keer per jaar wordt ingepland. Het is dus zaak om je agenda vrij te maken voor de informatiebijeenkomst en jouw aanwezigheid uiterlijk op dinsdag 4 april 2017 per e-mail te bevestigen (Karijn Gerritsen, k.gerritsen@dlar.nl).
.
Nadat je hebt deelgenomen aan de informatiebijeenkomst, ontvang je een verklaring waaruit dat blijkt. Je ontvangt vervolgens vanzelf een uitnodiging voor de meeloopstage.

Alvast veel plezier en een leerzame ervaring toegewenst!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Twentsche Jonge Balie
.
Karijn Gerritsen
Portefeuillehouder opleidingen