De ‘DilemmApp’: aandacht voor de beroepsethiek op een speelse wijze!

Om beroepsethiek op een inspirerende wijze onder de aandacht van de balie te brengen, lanceerde de NOvA de DilemmApp. Elke twee weken ontvangen de deelnemende advocaten een nieuw dilemma, waarbij zij een afweging dienen te maken tussen tegenstrijdige belangen. Deelname aan de app is gratis, anoniem en niet herleidbaar tot personen/telefoonnummers. De app is al meer dan 2.000 keer gedownload. Hoogste tijd dus om te reflecteren om jouw eigen beroepsethiek! Mocht je op dit moment de Beroepsopleiding Advocaten volgen, dan is dit wellicht alvast een laagdrempelige oefening voor de eindtoets van het vak Beroepsattitude en -ethiek.
.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Twentsche Jonge Balie,
.
Karijn Gerritsen
Portefeuillehouder opleidingen