Amice, Amica, Op woensdag 20 september 2017 en 15 november 2017 zullen er pleitoefeningen plaatsvinden in het gerechtsgebouw van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Er zal gepleit worden door: Pleitoefening 20 september 2017 – mw. mr. M. Zanting tegen mr. M.H.D. Saro en – mw. mr. K.T. Schipper tegen mw. mr. M.E. Rondhuis Pleitoefening 15 […]

Verder lezen


Op 21 juni 2017 is de verordening met betrekking tot de inrichting van kwaliteitstoetsen voor advocaten aangenomen in de collegevergadering. Alle advocaten zijn straks gehouden elk jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Deze kwaliteitsimpuls is mede in het belang van de rechtzoekende. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling is een […]

Verder lezen


Tijdens de workshops over de contouren van de beroepsopleiding voor advocaten in 2020 (kortweg: BA2020) in Eindhoven en Den Haag (twee sessies) stonden de deelnemers positief tegenover een cognitieve toelatingstoets aan de voorkant van de beroepsopleiding. Met deze (selecterende) toets wordt het minimale startniveau van studenten bepaald (de mate waarin de studenten de leerstof vanuit […]

Verder lezen