Verordening op de kwaliteitstoetsen aangenomen

Op 21 juni 2017 is de verordening met betrekking tot de inrichting van kwaliteitstoetsen voor advocaten aangenomen in de collegevergadering.

Alle advocaten zijn straks gehouden elk jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Deze kwaliteitsimpuls is mede in het belang van de rechtzoekende.

Voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling is een formele wetswijziging nodig. De NOvA hoopt dat deze snel kan plaatsvinden.

Zie: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/verordening-op-de-kwaliteitstoetsen-aangenomen