Uitnodiging jongstbeëdigdenlunch (lichting augustus 2017)

Amice, Amica,

Nogmaals gefeliciteerd met jullie beëdiging! Om dit te vieren willen wij, als bestuur van de Twentsche Jonge Balie, jullie uitnodigen voor de jaarlijkse jongstbeëdigdenlunch.

De lunch vindt plaats op woensdag 8 november 2017, vanaf 12.30 uur bij het Van der Valk Hotel, aan de Zuiderval 140 te Enschede. De kosten zullen gedragen worden door het bestuur. In verband met de reservering vernemen wij graag vóór vrijdag 26 oktober a.s. of jullie aanwezig zijn. De aanmelding kan per e-mail worden doorgegeven aan de secretaris van de Twentsche Jonge Balie (Merle Rondhuis, rondhuis@damste.nl). Natuurlijk ontvangen de genodigden ook een uitnodiging per e-mail.

Hopelijk zien we jullie allen op 8 november!

Met vriendelijke groet,

Karijn Gerritsen
Portefeuillehouder Opleidingen