VOORAANKONDIGING: Rondleiding bij de Karelskamp + lezing “Resocialisatie” en “Beklag over de PI” op 14 november a.s.

Amice, amica,

De lezingencommissie heeft zichzelf weer overtroffen met deze lezing!

Houd donderdag 14 november a.s. in je agenda vrij van 15:45 tot circa 18:30 uur, voor een rondleiding door de Karelskamp en lezing over “Resocialisatie” en “Beklag over de PI”.

Voor meer informatie zie bijgevoegde uitnodiging!

Met vriendelijke groet,
mede namens de lezingencommissie,
Karijn Gerritsen
Portefeuillehouder Opleidingen