Commissie- en bestuursfuncties 2018!

Amice, Amica,

Het einde van het verenigingsjaar nadert en er zullen voor volgend jaar weer een aantal plaatsen vrijkomen binnen de commissies! Een mooie kans om met andere collega’s leuke activiteiten te organiseren! Inmiddels is duidelijk dat binnen elke commissie één of meerdere plaatsen vrij komen. Het bestuur is erg benieuwd of er mensen zijn die in één van onze commissies plaats zouden willen nemen:

Pleitcommissie;
Borrelcommissie;
Lezingencommissie;
Sportcommissie.

Ook in het bestuur van de Twentsche Jonge Balie zal één plaats vrijkomen. Het bestuur is voor volgend verenigingsjaar op zoek naar een bestuurslid die de externe contacten onderhoudt met onder meer de SJBN, sponsoren en andere externe partners van de Twentsche Jonge Balie. Voor meer informatie over de bestuursfunctie kun je ook contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Tom Profijt (profijt@danielshuisman.eu).

Ik verzoek jullie uiterlijk op woensdag 3 januari 2018 aan te geven, door middel van een email aan rondhuis@damste.nl, of je in een commissie zou willen plaatsnemen en zo ja welke, dan wel of je de functie van bestuurslid SJBN/externe contacten in het bestuur zou willen vervullen. Daarna zullen de commissies worden samengesteld, zal iemand voor de functie van bestuurslid SJBN/externe contacten worden voorgedragen en zullen jullie hierover voor de jaarvergadering uitsluitsel krijgen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en wij wachten jullie enthousiaste reacties met spanning af!

Met vriendelijke groet,

Karijn Gerritsen
Portefeuillehouder opleidingen De Twentsche Jonge Balie