Uitnodiging Jonge Balie reis 2018 (25 t/m 27 mei 2018)

Amice, Amica,

Dit jaar gaat de Jonge Balie reis zoals al bekend is gemaakt naar: BARCELONA!

Wil je hier bij zijn?
Aanmelding geschiedt door jouw ingevulde Aanmeldingsformulier vóór 1 april 2018 te sturen naar: nelleke.jans@kienhuishoving.nl én betaling van de eigen bijdrage.

De eigen bijdrage dient uiterlijk 8 april 2018 op de rekening van De Twentsche Jonge Balie te zijn bijgeschreven.
Let op: de datum van ontvangst van de eigen bijdrage geldt als datum waarop je je hebt opgegeven.

We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Namens de reiscommissie Kenny, Nelleke, Tom, Ben, Laurens,

Karijn Gerritsen
Portefeuillehouder Opleidingen