Uitnodiging lezing JAARREKENING LEZEN (dinsdag 15 mei a.s. vanaf 15:45 uur bij Damsté)

Amice Amica,

Kijk je op tegen je tentamen jaarrekening lezen en kun je wel wat oefening gebruiken? Of wil je juist je kennis opfrissen en praktische tips meekrijgen? Geef je dan op voor de lezing jaarrekening lezen op 15 mei aanstaande. Namens de lezingencommissie nodigt de Twentsche Jonge Balie je hiervoor van harte uit.

Voor alle informatie, verwijzen wij je naar bijgevoegde Uitnodiging.

Met vriendelijke groet,
namens de lezingencommissie,

Karijn Gerritsen
Portefeuillehouder Opleidingen