REMINDER: Jaarvergadering Orde Overijssel op donderdag 4 april a.s.

Amice, Amica,

De raad van de orde nodigt je van harte uit voor de jaarvergadering van de orde van advocaten in het arrondissement Overijssel, de daarop volgende kennisbijeenkomst en afsluitende borrel op donderdag 4 april 2019. De agenda vind je hier.

Aanmelden voor het bijwonen van de jaarvergadering en kennisbijeenkomst kan hier.

Locatie:  Oude Mariakerk te Deventer (Nieuwe Markt 35)
Inloop:   vanaf 13:30 uur
Start:      14:00 uur stipt

Aansluitend aan de vergadering zal de Gedragsregelsessie ‘Zo heurt het!’ plaatsvinden *.

Je hoort over de nieuwe indeling van de gedragsregels, de belangrijkste wijzigingen en je kunt actief deelnemen aan de Gedragsregelquiz met actuele dilemma’s. Dit alles onder leiding van deken Carl Luttikhuis en Frans Knüppe (oud deken Arnhem, nu lid algemene raad NOvA).
Tenslotte bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen aan de leden van de algemene raad over actuele thema’s, zoals het rechtsgebiedenregister en de gefinancierde rechtsbijstand.

Heb je vooraf a) vragen over de gedragsregels, en/of b) een dilemma waarmee je worstelt dan kun je die alvast voorleggen. Wil je deze uiterlijk 22 maart per e-mail kenbaar maken?

Het programma duurt tot ongeveer 17:00 uur, waarna de raad van de orde een aangeklede borrel aanbiedt.

De stukken ten behoeve van de jaarvergadering worden gepubliceerd op het besloten deel van de website van de orde van advocaten Overijssel. Hierover ontvang je nader bericht.

Voorafgaand aan de vergadering bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding in de Lebuinuskerk door amateur-historicus Herman Koldewijn.  Verzamelen om 12:55 uur onder het orgel, ingang onder de toren. Voor nadere informatie zie hier.

Graag tot 4 april!

PS: voor het bijwonen van de Jaarvergadering (inclusief kennisbijeenkomst) kun je 1 lokaal opleidingspunt behalen! Zorg ervoor dat je de presentielijst tekent aan het begin en eind van de vergadering.