Borrels

De Twentsche Jonge Balie organiseert verschillende borrels om haar leden de kans te geven om elkaar beter te leren kennen en de banden tussen hen als jonge advocaten te versterken. Zo worden er diverse borrel georganiseerd door de borrelcommissie van de Twentsche Jonge Balie, niet alleen bij onze stamkroeg De Beiaard in Enschede, maar ook op locatie tijdens de jaarlijkse Jonge Balie reis! In december vindt traditioneel de Kerstborrel plaats, waarbij tevens de bestemming van de Jonge Balie reis bekend wordt gemaakt. Uniek is de ‘iets-minder-jonge-balie borrel’ die sinds het 9e lustrum van de Twentsche Jonge Balie in 2016 twee keer per jaar wordt georganiseerd. Tijdens deze borrel zijn niet alleen de huidige leden van Twentsche Jonge Balie uitgenodigd, maar zijn ook alle oud-leden van harte welkom!

Voorts vindt er aansluitend aan elke lezing, pleitoefening, pleitwedstrijd en sportactiviteit die door de Twentsche Jonge Balie wordt georganiseerd een borrel plaats. Tot slot vindt er aan het begin van ieder verenigingsjaar een introdiner + borrel plaats voor alle commissieleden van de Twentsche Jonge Balie. Op die manier kunnen de commissieleden elkaar leren kennen en de activiteiten en agenda’s voor het nieuwe verenigingsjaar met elkaar afstemmen.

 

Borrel kalender