Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten (De Orde) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. Die kwaliteit wordt onder meer gewaarborgd door:

  • een omvangrijk opleidingsprogramma voor de advocatuur;
  • het opstellen van verordeningen en andere bindende regels voor advocaten;
  • tuchtrechtspraak;
  • voorlichting en dienstverlening aan de leden;
  • advisering aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsonderwerpen.

Advocaten zijn conform de Advocatenwet verplicht ingeschreven bij de Orde. Begin 2010 zijn er circa 16.000 advocaten. Ieder jaar beginnen ongeveer 1.000 stagiaires aan de Beroepsopleiding Advocatuur. De advocatuur groeit nog steeds, het afgelopen jaar met 2,4%.

Voor meer informatie over de Nederlandse Orde van Advocaten wordt verwezen naar de site http://www.advocatenorde.nl

logo Orde van Advocaten