Beroepsopleiding Advocaten

Nadat je bent beëdigd als advocaat neem je verplicht deel aan de Beroepsopleiding Advocaten (nieuwe stijl). De Beroepsopleiding Advocaten (BA) is verplicht voor iedere beginnende advocaat die op of na 1 september 2013 is beëdigd en heeft als doel hen te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten waardoor zij optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur.

Aanvang
De Beroepsopleiding Advocaten start twee keer per jaar in maart en in september en duurt iets meer dan twee jaar. Aanmelden voor de Beroepsopleiding Advocaten kan tot uiterlijk twee maanden voor de start van iedere groep (een zogenaamd “cohort”). Dat is uiterlijk op 31 december of 30 juni van elk jaar.

Aanmelden
Voor de start van de Beroepsopleiding Advocaten moet je als advocaat-stagiaire beëdigd zijn. De aanmelding voor de Beroepsopleiding Advocaten loopt via de Nederlandse Orde van Advocaten. Het aanmeldingsformulier ontvang je via de lokale orde (de Orde van Advocaten Overijssel).

Meer informatie over de aanmelding voor de Beroepsopleiding Advocaten kun je vinden op de website:
https://www.advocatenorde.nl/8219/advocaten/beroepsopleiding-advocaten

De opleiding
De Beroepsopleiding Advocaten bestaat uit drie leerlijnen:

  • Burgerlijk recht
  • Bestuursrecht
  • Strafrecht

Bij voorkeur kiest de advocaat-stagiaire een leerlijn die aansluit bij zijn/haar praktijk. In deze leerlijn volgt  de advocaat-stagiaire de major. De advocaat-stagiaire kiest aan het begin van de opleiding daarnaast voor een minor in één van de andere twee rechtsgebieden. Er is ook ruimte voor het volgen van keuzevakken. De keuzevakken komen in het tweede jaar aan bod. Tot slot is in de opleiding veel aandacht voor vaardigheden, beroepsattitude en ethiek. Vrijwel alle vakken worden afgesloten met een toets.

Een schematische weergave van de opleiding vind je hier:
https://www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl/images/Schematische_weergave.pdf

Evaluatie- en eindgesprekken
Aan het einde van het eerste jaar vindt een evaluatiegesprek plaats en aan het einde van de opleiding, in het derde jaar, een eindgesprek. Aan deze gesprekken neemt de advocaat-stagiaire, de patroon en de mentor van de advocaat-stagiaire binnen de Beroepsopleiding deel. Tijdens de gesprekken wordt terug gekeken op de ontwikkeling van de advocaat-stagiaire. Voorafgaand aan ieder gesprek krijgt de patroon een feedbackformulier toegestuurd, met het verzoek dat in te vullen.  Tijdens het evaluatiegesprek krijgt de advocaat-stagiaire input voor zijn/haar leerdoelen.

Certificaat
Aan het einde van de opleiding, nadat de advocaat-stagiaire aan alle opleidingsverplichtingen heeft voldaan en het eindgesprek heeft plaatsgevonden, ontvangt de advocaat-stagiaire een certificaat Beroepsopleiding. Voor het verkrijgen van een stageverklaring is onder andere vereist dat het certificaat Beroepsopleiding is behaald. Het certificaat wordt tijdens een feestelijke uitreiking uitgereikt in hotel en conferentiecentrum Woudschoten, waar traditiegetrouw ook de opleiding van de Beroepsopleiding aanvangt met twee opleidingsdagen én een overnachting.

Meer informatie
De Nederlandse Orde van Advocaten is verantwoordelijk voor de Beroepsopleiding Advocaten. De Beroepsopleiding Advocaten wordt verzorgd door de organisaties CPO en Dialogue. Meer informatie over de beroepsopleiding en organisatie vind je hier: https://www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl/