Stichting Jonge Balie Nederland

De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) behartigt sinds 1976 de belangen van jonge advocaten in Nederland en treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie verenigingen, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten (CPO en Dialogue) en andere organisaties die zich richten op (jonge) advocaten. Bij de uitoefening van haar functie wordt de SJBN vertegenwoordigd door haar bestuur.

De SJBN houdt met de Nederlandse Orde van Advocaten contact over advocaat-stagiaire aangelegenheden, zoals de Beroepsopleiding Advocaten, arbeidsrechtelijke aspecten en alle zaken die daarmee samenhangen.Daarnaast organiseert de SJBN op landelijk niveau activiteiten voor jonge advocaat-stagiaires, jonge advocaat-medewerkers en jonge advocaat-ondernemers.

In het College van Afgevaardigden van de SJBN nemen leden van de lokale Jonge Balie verenigingen zitting. Het bestuur vergadert 4 keer per jaar met het College van Afgevaardigden. Tijdens deze vergaderingen komt onder meer naar voren welke kwesties er lokaal spelen en welke rol de SJBN daar al dan niet bij kan vervullen. Ook blijven de lokale balies hierdoor van de ontwikkelingen binnen de andere balies op de hoogte.

Wil je meer weten over de SJBN? Kijk dan op de website www.sjbn.nl. Hierop wordt ook het laatste nieuws en alle activiteiten weergegeven.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je terecht bij de leden van het bestuur van de SJBN of bij de afgevaardigde van De Twentsche Jonge Balie. Voor de contactgegevens van de afgevaardigde van de Twentsche Jonge Balie kun je hier terecht.