Vertrouwenspersoon

De Twentsche Jonge Balie kent een vertrouwenspersoon tot wie je je kunt wenden voor advies, bemiddeling of ondersteuning. Dit kan met elk probleem waar jij gedurende je eerste jaren als advocaat tegen aanloopt. Hierbij kan je onder andere denken aan: een slechte begeleiding, moeizaam contact met je patroon, een verschil van mening omtrent je salaris, een probleem met een cliënt dat je niet bespreekbaar kan of wil maken met je patroon, een conflict met een collega, etc. De vertrouwenspersoon zal je een onafhankelijk advies geven en afhankelijk van de aard en het probleem samen met jou een plan van aanpak opstellen. Daarnaast zal de vertrouwenspersoon samen met jou werken naar een constructieve oplossing voor de situatie waar jij in verkeert of in het uiterste geval je ondersteunen bij het vinden van een andere patroon en/of werkgever.

De vertrouwenspersoon is ingesteld voor jou als lid van de Twentsche Jonge Balie en zal enkel en alleen jouw belangen behartigen. Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt is uiteraard (de naam zegt het al) vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon zal hetgeen je aan hem of haar toevertouwt met niemand anders delen en alleen met jouw toestemming bespreken met het bestuur van de Twentsche Jonge Balie of de Raad van Toezicht. Het bestuur van de Twentsche Jonge Balie onderhoudt goede contacten met de Raad van Toezicht en kan, als je dat wilt, bemiddelen, indien mogelijk anoniem.

Onze vertrouwenspersoon is Annemiek Schouwink.

Je kunt haar bereiken op telefoonnummer 06 – 13 12 17 08 of per e-mail: schouwink@damste.nl.