Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap

Voor wie?
De Twentsche Jonge Balie is een vereniging voor advocaten. Het lidmaatschap van de Twentsche Jonge Balie staat open voor:

advocaten
Iedere advocaat die bij de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo is ingeschreven als advocaat en werkzaam is in de Gemeente Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (Overijssel), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand of Wierden.

Advocaten die bij de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo zijn ingeschreven als advocaat zijn in ieder geval gedurende de eerste zeven jaar van hun inschrijving als advocaat verplicht om lid te zijn van de Twentsche Jonge Balie.

rechterlijke ambtenaren in opleiding
Iedere rechterlijke ambtenaar in opleiding die werkzaam is bij de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

kandidaat-notarissen
Iedere kandidaat-notaris die werkzaam is in de Gemeente Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (Overijssel), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand of Wierden.

Lid worden?
Een aanvraag voor het lidmaatschap van de Twentsche Jonge Balie dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. Gebruik daarvoor bijgaand aanmeldformulier.

Contributie
De contributie bedraagt in 2019 € 55,00 per jaar. De penningmeester van de Twentsche Jonge Balie stuurt hiervoor een factuur aan jou op jouw kantooradres. Leden zijn contributie verschuldigd over een volledig verenigingsjaar. Dat betekent dat een lid de volledige contributie ook verschuldigd is in het geval waarin hij/zij zich gedurende het verengingsjaar inschrijft of uitschrijft. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Twentsche Jonge Balie eindigt niet van rechtswege. Het lidmaatschap kan schriftelijk worden opgezegd bij de secretaris van de Twentsche Jonge Balie tegen het einde van het kalenderjaar (31 december), waarbij een opzegtermijn van ten minste vier weken in acht moet worden genomen. Indien opzegging niet op tijd plaatsvindt, dient dus alsnog de contributie over het volledige verenigingsjaar te worden betaald.

Vragen?
Voor meer informatie over het lidmaatschap kun je contact opnemen met de secretaris van de Twentsche Jonge Balie. Vragen over de contributie kunnen worden gericht aan de penningmeester. Voor de contactgegevens van de desbetreffende bestuursleden klik hier.