Lokale opleidingsvereisten

Naast de landelijke verplichte Beroepsopleiding Advocaten vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten zijn er ook lokale opleidingsvereisten waaraan de advocaat-stagiaire moet voldoen. De lokale opleidingsactiviteiten en de verplichte deelname aan een pleitoefening moeten bijdragen aan de professionele vorming en de ontwikkeling van de vaardigheden van de advocaat-stagiaire.

 

Lokale opleidingsvereisten ex artikel 3.10 van de Verordening op de Advocatuur.

 

Stagiaires beëdigd na 1 januari 2020:

1 punt te behalen door het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank voorafgaand aan de beëdiging;

1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel; 1 opleidingspunt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Jonge Balie waarbij de stagiaire is aangesloten;

1 punt te behalen door het volgen van een stage bij een deurwaarder (uitsluitend bij een kantoor waarmee vaste afspraken zijn gemaakt door de Jonge Balie); 2 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een keer de oostelijke pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt gewaardeerd met 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters worden aangehoord);

2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde lezingen: 1 punt per lezing;
Keuzepunten:

2 punten totaal te behalen door (naar keuze van de stagiaire): – het volgen van een stage bij de politie: 2 punten; OF 2 punten te behalen door het bijwonen van een door de RvO goedgekeurde activiteiten: – een extra pleitoefening:

1 punt; – een extra Jonge Balie lezing: 1 punt; – het bijwonen van het Jonge Balie congres (inhoudelijk deel): 1 punt.

Uitgangspunt voor de lokale punten is toekenning van 1 punt per uur. Voor het volgen van een stage worden 1 tot 2 punten toegekend, onafhankelijk van de duur van de stage. Voor het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank wordt 1 punt toegekend, onafhankelijk van de duur van de bijeenkomst. Voor het bijwonen van het Jonge Balie congres wordt 1 punt toegekend voor het inhoudelijke deel, onafhankelijk van de duur van het congres.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de orde van het arrondissement Overijssel d.d. 4 februari 2020. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 5 februari 2020.

Stagiaires beëdigd vóór 1 januari 2016:

Verplicht:

3 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een
keer de oostelijke pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt
gewaardeerd met 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters
worden aangehoord);

1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van
Advocaten in het arrondissement Overijssel;

1 opleidingspunt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de
Jonge Balie waarbij de stagiaire is aangesloten;

2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde
lezingen: 1 punt per lezing;

Keuze:

2 punten te behalen door (naar keuze van de stagiaire):
– het volgen van een stage bij een deurwaarder: 2 punten;
– het volgen van een stage bij de politie: 2 punten;

2 punten te behalen door bijwonen van een of meer door de RvO goedgekeurde
Jonge Balie- of overige activiteiten

1 punt te behalen door
– het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank
– het bijwonen van een extra (derde) door de Jonge Balie georganiseerde lezing

Keuze:

2 punten totaal te behalen door (naar keuze van de stagiaire):
– het volgen van een stage bij een deurwaarder: 2 punten;
– het volgen van een stage bij de politie: 2 punten;

2 punten te behalen door bijwonen van een of meer door de RvO goedgekeurde
Jonge Balie- of overige activiteiten

Lokale opleidingsvereisten ex artikel 3.10 van de Verordening op de Advocatuur

Stagiaires beëdigd na 1 januari 2018:

Pleitoefening:
Er moet een voldoende worden behaald voor actieve deelname aan een pleitoefening of de
oostelijke pleitwedstrijden, zoals georganiseerd door de vereniging De Jonge Balie;

10 opleidingspunten:
2 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een
keer de oostelijke pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt
gewaardeerd met 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters
worden aangehoord);

1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van
Advocaten in het arrondissement Overijssel;

1 opleidingspunt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de
Jonge Balie waarbij de stagiaire is aangesloten;

2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde
lezingen: 1 punt per lezing;

1 punt te behalen door het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank
voorafgaand aan de beëdiging;

1 punt te behalen door het volgen van een stage bij een deurwaarder (uitsluitend bij een kantoor
waarmee vaste afspraken zijn gemaakt door de Jonge Balie);

2 punten: te behalen door het volgen van een stage bij de politie (uitsluitend bij de politie waarmee
vaste afspraken zijn gemaakt door de Jonge Balie).

Uitgangspunt voor de lokale punten is toekenning van 1 punt per uur.

Voor het volgen van een stage worden 1 tot 2 punten toegekend, onafhankelijk van de duur van de
stage. Voor het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank wordt 1 punt
toegekend, onafhankelijk van de duur van de bijeenkomst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de orde van het arrondissement Overijssel
d.d. 20 februari 2018.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 21 februari 2018.

 

Stagiaires beëdigd na 1 januari 2016 en vóór 1 januari 2018:

Verplicht:

3 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een
keer de oostelijke pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt
gewaardeerd met 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters
worden aangehoord);

1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van
Advocaten in het arrondissement Overijssel;

1 opleidingspunt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de
Jonge Balie waarbij de stagiaire is aangesloten;

2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde
lezingen: 1 punt per lezing;

1 punt te behalen door het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank
voorafgaand aan de beëdiging

Keuze:

2 punten totaal te behalen door (naar keuze van de stagiaire):
– het volgen van een stage bij een deurwaarder: 2 punten;
– het volgen van een stage bij de politie: 2 punten;

2 punten te behalen door bijwonen van een of meer door de RvO goedgekeurde
Jonge Balie- of overige activiteiten

 

Meer informatie en overzicht van de lokale opleidingsvereisten kun je vinden op: https://www.advocatenorde-overijssel.nl/2811/de-stageperiode.html

 

Organisatie
De jonge balies (waaronder de Twentsche Jonge Balie) verzorgen de lokale opleiding voor de advocaat-stagiaires. Zo organiseert de Twentsche Jonge Balie vakinhoudelijke lezingen, pleitoefeningen en een deurwaarders- en politiestage. Activiteiten worden tijdig per e-mail aangekondigd en zijn ook te raadplegen in de agenda op de website van de Twentsche Jonge Balie.

Deelname aan de pleitoefening en de deurwaarders- en politiestage
Het deelnemen aan de pleitoefening, de deurwaardersstage en politiestage is alleen mogelijk op uitnodiging van de Twentsche Jonge Balie. De advocaat-stagiaire dientbij zijn/haar aanvraag van het lidmaatschap van de Twentsche Jonge Balie aan te geven of hij/zij een politie- en/of deurwaardersstage wenst te lopen, althans dit tijdens de jongstbeëdigdenlunch aan de Portefeuillerhouder Opleidingen mede te delen.
Indien je jouw keuze hebt doorgegeven, hoef je in principe verder niets te doen. Je ontvangt de uitnodiging voor de door jou gekozen stage vanzelf, uiterlijk in het tweede jaar van jouw stage.
Ben je aan het begin van het derde jaar van jouw stage nog niet uitgenodigd voor bovengenoemde activiteiten, trek dan aan de bel bij Portefeuillehouder Opleidingen!

Het behalen van de lokale opleidingspunten: eigen verantwoordelijkheid van de advocaat-stagiaire
Het is als advocaat-stagiaire jouw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je aan de lokale opleidingsvereisten voldoet. De Raad van Toezicht geeft aan het eind van de advocaatstage alleen een stageverklaring af als je kunt aantonen dat je aan alle vereisten hebt voldaan. De Twentsche Jonge Balie geeft daarom verklaringen af waaruit blijkt dat aan bovengenoemde opleidingsonderdelen is deelgenomen. De verklaringen worden afgegeven op basis van presentielijsten die tijdens alle opleidingsactiviteiten van de Twentsche Jonge Balie aanwezig zijn. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je bij die activiteiten aanwezig bent en daar de presentielijst tekent. Je ontvangt vervolgens per e-mail een aanwezigheidsverklaring van de portefeuillehouder opleidingen van de Twentsche Jonge Balie. Indien je wel bij een activiteit aanwezig bent geweest, de presentielijst hebt ondertekend en na verloop van tijd geen aanwezigheidsverklaring hebt ontvangen, trek ook dan aan de bel bij de portefeuillehouder opleidingen.

Let op: het is ook mogelijk om opleidingspunten bij een andere Jonge Balie te halen. Er wordt echter niet door iedere Jonge Balie gewerkt met presentielijsten en aanwezigheidsverklaringen. Zorg er dus voor dat je vooraf overleg hebt gehad met de desbetreffende Jonge Balie, om er zeker van te zijn dat je ook daadwerkelijk punten krijgt voor de activiteit. De portefeuillehouder opleidingen van de Twentsche Jonge Balie geeft alleen aanwezigheidsverklaringen af op basis van een presentielijst van de Jonge Balie.