Opleidingsactiviteiten

De Twentsche Jonge Balie verzorgt diverse opleidingsactiviteiten voor haar leden, zoals lezingen, pleitoefeningen, de Oostelijke pleitwedstrijden en de deurwaarders- en politiestage.  Voor deze activiteiten kunnen lokale opleidingspunten worden behaald.


Lezingen
De Twentsche Jonge Balie organiseert diverse vakinhoudelijke lezingen per jaar over wisselende onderwerpen. Er wordt echter niet alleen nieuwe wet- en regelgeving of jurisprudentie besproken, maar er is ook aandacht voor de andere aspecten van de advocatuur. Een groot succes was bijvoorbeeld ‘de advocaat in de digitale omgeving’ en ‘the happy lawyer’.

Daarnaast organiseert onze hoofdsponsor, de ABN AMRO Bank, twee keer per jaar een lezing. De lezingen zijn zowel werkgerelateerd, maar kunnen ook gaan over andere onderwerpen die een jonge advocaat bezig houden. Wat komt er bijvoorbeeld kijken bij je inkopen in een maatschap? Hoe zit het met pensioen of hypotheken? Wat dacht je van een handige bijspijkercursus ‘jaarrekeninglezen’ vlak voor de toets van de beroepsopleiding? De Twentsche Jonge Balie maakt dan ook dankbaar gebruik van de kennis en ervaring van haar partner de ABN AMRO Bank.

Organisatie
De lezingen worden door de lezingencommissie van de Twentsche Jonge Balie georganiseerd. De geplande lezingen worden tijdig aangekondigd via de agenda en nieuwsberichten op deze website, alsook via de mailinglijst van de Twentsche Jonge Balie.

Lokale opleidingspunten
Voor het bijwonen van een lezing wordt 1 lokaal opleidingspunt toegekend. Advocaat-stagiaires die zijn beëdigd op of na 1 maart 2013 zijn verplicht om in het kader van hun advocaatstage tenminste twee lezingen van de Twentsche Jonge Balie bij te wonen. Voor het verkrijgen van de opleidingspunten dien je tijdens de gehele lezing aanwezig te zijn én voorafgaand en na afloop van een lezing de presentielijst te tekenen. Je ontvangt vervolgens per e-mail een aanwezigheidsverklaring van de portefeuillehouder opleidingen.

Vragen
Voor vragen kun je terecht bij de lezingencommissie of het bestuur van de Twentsche Jonge Balie (portefeuillehouder opleidingen).


Pleitoefeningen
Tijdens de pleitoefeningen worden de pleitvaardigheden van de advocaat-stagiaires getest en beoordeeld. De opzet van een pleitoefening is dat twee advocaat-stagiaires een pleidooi voor de rechtbank houden over een aan hen ter beschikking gestelde casus. De casus wordt uiterlijk zes weken voor de pleitoefening aan de pleiters toegezonden. Het uitgangspunt is dat pleiters zoveel mogelijk pleiten op hun eigen rechtsgebied. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan wordt er gepleit over een algemeen civielrechtelijke casus. Het pleidooi wordt gehouden in een rechtszaal van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo of bij het Kantongerecht te Enschede. De pleiters pleiten ten overstaan van een meervoudige kamer, bestaande uit een lid van de rechtelijke macht (een rechter in de rechtbank Overijssel) en de patroons van de twee advocaat-stagiaires. De pleitoefeningen zijn openbaar en voor het publiek toegankelijk. Er zijn tijdens de pleitoefeningen vaak familie en/of vrienden van de pleiters aanwezig, andere advocaat-stagiaires die lokale opleidingspunten moeten halen, de pleitcommissie, bestuursleden van de Twentsche Jonge Balieen andere belangstellenden voor de pleitoefening.

De pleitvaardigheden van de pleiters worden beoordeeld door de rechter en de patroon van de tegenpleiter. Vanzelfsprekend dient de pleitoefening met een voldoende te worden afgesloten. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de beoordelingscriteria die door de pleitcommissie aan de rechter en patroons worden verstrekt.

Benieuwd naar de beoordelingscriteria? Het beoordelingsformulier vind je hier: Beoordelingsformulier

Natuurlijk zal de rechter aan het einde van de pleitoefening ook een mondeling vonnis uitspreken.

Organisatie
De pleitoefeningen worden door de pleitcommissie van de Twentsche Jonge Balie georganiseerd. De pleitoefeningen worden tijdig aangekondigd via de agenda en nieuwsberichten op deze website, alsook via de mailinglijst van de Twentsche Jonge Balie.

Lokale opleidingspunten
Advocaat-stagiaires die zijn beëdigd op of na 1 maart 2013 zijn verplicht om in het kader van hun advocaatstage tenminste drie pleitoefeningen (of pleitwedstrijden) bij te wonen en één keer actief deel te nemen aan een pleitoefening (of pleitwedstrijd). Voor het bijwonen van één pleitoefening (of pleitwedstrijd), bestaande uit twee pleitrondes, kan één lokaal opleidingspunt worden behaald. Voor het deelnemen aan een pleitoefening (of pleitwedstrijd) worden vier opleidingspunten toegekend.

Het deelnemen aan de pleitoefening
Het deelnemen aan een pleitoefening is alleen mogelijk op uitnodiging van de Twentsche Jonge Balie. Je hoeft hier in principe niets voor te doen. De deelnemers worden door de pleitcommissie benaderd op volgorde van de datum van hun beëdiging. Je ontvangt de uitnodiging voor deelname aan de pleitoefening vanzelf in het tweede jaar van je stage.

Let op: Indien je aan het begin van het derde jaar van je stage nog steeds niet voor een deelname aan de pleitoefeningen bent uitgenodigd, trek dan even aan de bel bij de pleitcommissie en het bestuur van de Twentsche Jonge Balie (portefeuillehouder opleidingen).

Het bijwonen van de pleitoefening
Voor het verkrijgen van 1 lokaal opleidingspunt is het nodig dat je van het begin tot eind bij de pleitoefening, bestaande uit twee pleitrondes, aanwezig bent. Zorg ervoor dat je tevens aan het begin en het einde van de pleitoefening de presentatielijst hebt ondertekend. Je ontvangt vervolgens per e-mail een aanwezigheidsverklaring van de portefeuillehouder opleidingen voor de desbetreffende pleitoefening.

Vragen
Voor vragen kun je terecht bij de pleitcommissie of het bestuur van de Twentsche Jonge Balie (portefeuillehouder opleidingen).


Oostelijke
Pleitwedstrijden
Naast de pleitoefeningen, worden één keer per jaar de Oostelijke Pleitwedstrijden georganiseerd. Tijdens de Oostelijke Pleitwedstrijd doen de deelnemende pleiters een gooi naar de felbegeerde titel ‘de beste pleiter van het Oosten’. De pleiters zullen aan de hand van een casus de degens kruisen en een deskundige jury zal uiteindelijk beoordelen wie met de titel én de wisselbeker naar huis gaat. De pleiters pleiten ten overstaan van een jury, bestaande uit twee leden van de rechterlijke macht (één rechter in de Rechtbank Overijssel en één rechter in de Rechtbank Gelderland) en de winnaar van de vorige pleitwedstrijd. Natuurlijk is er ook publiek aanwezig om de pleiters aan te moedigen!

Organisatie
De Oostelijke pleitwedstrijden vinden in het voorjaar plaats (in april of mei) en worden afwisselend door de Twentsche Jonge Balie en de Jonge Balie Gelderland georganiseerd.

Lokale opleidingspunten

Het deelnemen aan de Oostelijke pleitwedstrijden
Iedereen kan zich aanmelden voor deelname aan de Oostelijke Pleitwedstrijden! Interesse voor deelname aan de Oostelijke wedstrijden kan kenbaar worden gemaakt bij de pleitcommissie van de Twentsche Jonge Balie of bij het bestuur. Voor het deelnemen aan de Oostelijke Pleitwedstrijden (met een positieve beoordeling van de pleitvaardigheden) worden vier lokale opleidingspunten toegekend. Indien je hebt deelgenomen aan de Oostelijke Pleitwedstrijden dan word je vrijgesteld voor deelname aan de pleitoefeningen. Aanbevolen wordt dan ook om een deelname aan de Oostelijke Pleitwedstrijden dit af te stemmen met de pleitcommissie van de Twentsche Jonge Balie en/of de portefeuillehouder opleidingen, zodat je niet nogmaals wordt ingedeeld.

Het bijwonen van de Oostelijke pleitwedstrijden
Voor het bijwonen van de Oostelijke pleitwedstrijden wordt 1 lokaal opleidingspunt toegekend. Voor het verkrijgen van de opleidingspunten dien je tijdens de gehele pleitwedstrijd aanwezig te zijn (dat wil zeggen: tijdens alle pleitrondes) en voorafgaand én na afloop van de pleitwedstrijd de presentielijst te tekenen. Je ontvangt vervolgens per e-mail een aanwezigheidsverklaring van de portefeuillehouder opleidingen.

Vragen
Voor vragen kun je terecht bij de pleitcommissie of het bestuur van de Twentsche Jonge Balie (portefeuillehouder opleidingen).


Politie- en deurwaardersstage

Als advocaat je werk veel samen met andere partijen. Je hebt niet alleen te maken met je eigen cliënt, de wederpartij met zijn/haar advocaat, de rechtbank of het OM, maar je zult in een civiele praktijk ook veel samenwerken met een deurwaarder. Indien je werkzaam bent in het strafrecht, dan heb je veel te maken met de politie. Voor een goede samenwerking is belangrijk dat je begrijpt hoe de deurwaarder en politie te werk gaan. Daarom organiseert de Twentsche Jonge Balie een politie- en deurwaarderstage.  Daarnaast is het natuurlijk ontzettend leuk om eens bij een ander in de keuken te kijken!

Organisatie
De politie- en deurwaardersstage worden door de portefeuillehouder opleidingen van het bestuur van de Twentsche Jonge Balie georganiseerd.

Lokale opleidingspunten
Advocaat-stagiaires die zijn beëdigd op of na 1 maart 2013 kunnen in het kader van hun advocaatstage facultatief 2 lokale opleidingspunten behalen voor het volgen van een politie- en/of deurwaardersstage. Voor het verkrijgen van de opleidingspunten is het van belang dat de politie en/of deurwaarder aan het einde van de stage een aanwezigheidsverklaring afgeeft.

Aanmelden voor een politie- en/of deurwaardersstage
De advocaat-stagiair(e) dient bij zijn/haar kennismakingsgesprek met de voorzitter van de Twentsche Jonge Balie mede te delen hoe hij/zij het facultatieve deel van de lokale opleidingsverplichtingen wenst in de vullen en dient daarbij kenbaar te maken of een hij/zij een stage wenst te lopen en zo ja, welke. Het is mogelijk om beide stages te lopen.

De deurwaardersstage kan in beginsel direct worden gedaan, in overleg met een zelf te zoeken deurwaarder. De kantoren hebben vaak wel een vaste deurwaarder waar zij mee samenwerken en waar de stage kan worden gelopen. De stagiair(e) ontvangt van de portefeuillehouder opleidingen de vereiste door de deurwaarder in te vullen aanwezigheidsverklaring.

Voor de politiestage is de Twentsche Jonge Balie afhankelijk van de planning van de politie Twente en het aantal deelnemers. Indien je bij de voorzitter of de portefeuillehouder opleidingen van de Twentsche Jonge Balie kenbaar hebt gemaakt dat je een politiestage wilt lopen, dan ontvang je hiervoor in het tweede jaar van je opleiding vanzelf een uitnodiging. Voorafgaand aan de politiestage zal er een informatieavond op het arrestantencomplex in Borne worden georganiseerd. Tijdens deze avond zal er door de politie een voorlichting worden gegeven over de organisatie en de stage. Vanzelfsprekend dien je bij deze informatieavond aanwezig te zijn voordat je voor de politiestage kunt worden ingedeeld.

Let op: Indien je aan het begin van het derde jaar van je stage nog steeds niet uitgenodigd voor bovengenoemde activiteiten, trek dan aan de bel bij portefeuillehouder opleidingen.


Meer informatie
Meer informatie over de lokale opleidingsverplichtingen en een overzicht van alle vereisten kun je vinden op de pagina: Lokale opleidingsvereisten