Partner worden?

Geachte heer, mevrouw,

In de hoedanigheid van penningmeester van de Twentsche Jonge Balie wil ik u er graag op attenderen wat sponsoring van onze vereniging voor uw kantoor of bedrijf kan betekenen.

Het doel van De Twentsche Jonge Balie is het bevorderen van de juiste uitoefening van het beroep van advocaat, het bevorderen van de onderlinge contacten en opleiding van haar leden. De vereniging richt zich daarbij met name op jonge advocaten. De leden van de Twentsche Jonge Balie zijn werkzaam binnen het arrondissement Overijssel, meer specifiek in de Twentse gemeenten van Overijssel. Op dit moment telt de vereniging circa 160 advocaten waarvan de leeftijd varieert van 25 tot 40 jaar oud.

Gezien de jonge leeftijd en het goede inkomen van onze leden, is ons ledenbestand voor veel bedrijven en kantoren waardevol. Ik spreek de hoop uit dat dit ook voor uw kantoor of onderneming het geval is. Indien dit het geval is ga ik graag eens het gesprek met u aan om de mogelijkheden tot een samenwerkingsverband te verkennen. Hopelijk kunnen wij elkaar dan vinden in een sponsorovereenkomst die waardevol is voor beide partijen.

U kunt mij bereiken via telefoonnummer 053 484 00 51 en mailadres nauta@damste.nl

Leon Nauta