Pleitoefeningen

Tijdens de pleitoefeningen worden de pleitvaardigheden van de advocaat-stagiaires getest en beoordeeld. De opzet van een pleitoefening is dat twee advocaat-stagiaires een pleidooi voor de rechtbank houden over een aan hen verstrekte gestelde casus. De casus wordt uiterlijk zes weken voor de pleitoefening aan de pleiters toegezonden. Het uitgangspunt is dat pleiters zoveel mogelijk pleiten op hun eigen rechtsgebied. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt er gepleit over een algemeen civielrechtelijke casus. Het pleidooi wordt gehouden in een rechtszaal van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo of bij het kantongerecht te Enschede. De pleiters pleiten ten overstaan van een meervoudige kamer, bestaande uit een lid van de rechtelijke macht (een rechter in de Rechtbank Overijssel) en de patroons van de desbetreffende twee advocaat-stagiaires. De pleitoefeningen zijn openbaar en voor het publiek toegankelijk. Er zijn tijdens de pleitoefeningen vaak familie en/of vrienden van de pleiters aanwezig, andere advocaat-stagiaires die lokale opleidingspunten moeten halen, de pleitcommissie, bestuursleden van de Twentsche Jonge Balie en andere belangstellenden voor de pleitoefening.

De pleitvaardigheden van de pleiters worden beoordeeld door de rechter en de patroon van de tegenpleiter. Vanzelfsprekend dient de pleitoefening met een voldoende te worden afgesloten. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de beoordelingscriteria die door de pleitcommissie aan de rechter en patroons worden verstrekt. Het beoordelingsformulier vind je hier: Beoordelingsformulier

Natuurlijk zal de rechter aan het einde van de pleitoefening ook een mondeling vonnis uitspreken.

Organisatie
De pleitoefeningen worden door de pleitcommissie van de Twentsche Jonge Balie georganiseerd. De pleitoefeningen worden tijdig aangekondigd via de agenda en nieuwsberichten op deze website. Daarnaast worden de uitnodigingen voor de pleitoefeningen via de mailinglijst van de Twentsche Jonge Balie verspreid.

Lokale opleidingspunten
Advocaat-stagiaires die zijn beëdigd op of na 1 maart 2013 zijn verplicht om in het kader van hun advocaatstage tenminste drie pleitoefeningen (of pleitwedstrijden) bij te wonen en één keer actief deel te nemen aan een pleitoefening (of pleitwedstrijd). Voor het bijwonen van één pleitoefening (of pleitwedstrijd), bestaande uit twee pleitrondes, kan één lokaal opleidingspunt worden behaald. Zorg ervoor dat je aan het begin en het einde van de pleitoefening de presentatielijst hebt ondertekend. Je ontvangt vervolgens per e-mail een aanwezigheidsverklaring van de portefeuillehouder opleidingen voor de desbetreffende pleitoefening. Voor het deelnemen aan een pleitoefening (of pleitwedstrijd) worden vier opleidingspunten toegekend.

Het deelnemen aan de pleitoefening
Het deelnemen aan een pleitoefening is alleen mogelijk op uitnodiging van de Twentsche Jonge Balie. De uitnodiging voor deelname aan de pleitoefening ontvang je vanzelf in het tweede jaar van je stage. De pleiters worden door de pleitcommissie benaderd op volgorde van de datum van hun beëdiging.

Let op: Indien je aan het begin van het derde jaar van je stage nog steeds niet voor een deelname aan de pleitoefeningen bent uitgenodigd, trek dan even aan de bel bij de pleitcommissie en het bestuur van de Twentsche Jonge Balie (portefeuillehouder opleidingen).

Vragen
Voor vragen kun je terecht bij de pleitcommissie of het bestuur van de Twentsche Jonge Balie (portefeuillehouder opleidingen).

 

Pleitoefeningen kalender

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland. Houd onze agenda in de gaten!