Politie- en deurwaardersstage

Als advocaat werk je veel samen met andere partijen. Je hebt niet alleen te maken met je eigen cliënt, de wederpartij, de advocaat van de wederpartij en de rechtbank, maar je zult in een civiele praktijk ook veel samenwerken met de gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder brengt bijvoorbeeld voor jou de inleidende dagvaarding in een procedure uit, legt conservatoir beslag en executeert een toewijzend vonnis. Indien je werkzaam bent in het strafrecht, dan heb je veel te maken met het Openbaar Ministerie en in het bijzonder de politie. Bijvoorbeeld indien je een piketmelding ontvangt. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat je begrijpt hoe de deurwaarder en politie te werk gaan. Daarom organiseert de Twentsche Jonge Balie een politie- en deurwaardersstage. Ook indien je niet werkzaam bent in een civiele- of strafrechtpraktijk, is het leuk en leerzaam om te zien hoe verschillende organisaties te werk gaan.

Organisatie
De politie- en deurwaardersstage worden georganiseerd door het bestuur van de Twentsche Jonge Balie (portefeuillehouder opleidingen).

Lokale opleidingspunten
Advocaat-stagiaires die zijn beëdigd op of na 1 maart 2013 kunnen in het kader van hun advocaatstage facultatief 2 lokale opleidingspunten behalen door het lopen van een politie- en/of deurwaardersstage. Voor het verkrijgen van de opleidingspunten is het van belang dat de politie en/of deurwaarder aan het einde van de stage een aanwezigheidsverklaring afgeeft.

Aanmelden voor een politie- en/of deurwaardersstage
De advocaat-stagiaires dienen bij de aanvraag van hun lidmaatschap, althans tijdens het kennismakingsgesprek met de voorzitter van de Twentsche Jonge Balie, kenbaar te maken of zij een stage wensen te lopen en zo ja, welke. Het is mogelijk om beide stages te lopen.

De deurwaardersstage kan in beginsel direct worden gedaan. De benodigde informatie voor de deurwaardersstage wordt door de portefeuillehouder opleidingen aan de advocaat-stagiaire verstrekt, waarna de advocaat-stagiaire zelf een deurwaarder kan zoeken waar hij/zij de stage wenst te lopen. De kantoren hebben vaak een vaste deurwaarder waarmee zij samenwerken en waar de stage kan worden gelopen. De advocaat-stagiaire dient na afloop van de stage door de deurwaarder een aanwezigheidsverklaring in te laten vullen. Dit is van essentieel belang. Zonder een ondertekende aanwezigheidsverklaring kunnen er geen punten voor de stage worden toegekend.

Voor de politiestage is de Twentsche Jonge Balie afhankelijk van de planning van de politie Twente en het aantal deelnemers vanuit de Twentsche Jonge Balie. Indien je bij de portefeuillehouder opleidingen kenbaar hebt gemaakt dat je een politiestage wilt lopen, dan ontvang je hiervoor in het tweede jaar van je opleiding vanzelf een uitnodiging. Voorafgaand aan de politiestage zal er een informatieavond op het arrestantencomplex in Borne worden georganiseerd. Tijdens deze avond zal er door de politie een voorlichting worden gegeven over de organisatie en de stage en krijg je een rondleiding. Vanzelfsprekend dien je bij deze informatieavond aanwezig te zijn voordat je voor de politiestage kunt worden ingedeeld. Ook bij de politiestage geldt dat het van essentieel belang is om aan het einde van de stage een aanwezigheidsverklaring door de officier van dienst te laten ondertekenen. Zonder een ondertekende aanwezigheidsverklaring kunnen er geen punten voor de stage worden toegekend.

Let op: Indien je aan het begin van het derde jaar van je stage nog steeds niet bent uitgenodigd voor de politie- en/of deurwaardersstage, trek dan aan de bel bij portefeuillehouder opleidingen.